Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση για συμμετοχή σε ποιητική ανθολογία

Το αυξημένο ενδιαφέρον, που υφίσταται για συμμετοχές στην Ποιητική Ανθολογία μας «γεμίζει ευθύνες», αλλά και πολύ χαρά ιδιαίτερα εξαιτίας της συμμετοχής νέων στην ηλικία δημιουργών.

Γι’ αυτό το λόγο αποφασίσαμε να δώσουμε μια ακόμη παράταση σχετικά με την ημερομηνία υποβολής συμμετοχών, η οποία ορίζεται η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Οι όροι συμμετοχής είναι οι εξής:

1. Κάθε συμμετέχων –συμμετέχουσα μπορεί να λάβει μέρος μόνον με ένα ποίημα της αρεσκείας του , μαζί με ένα βιογραφικό σημείωμα και μια φωτογραφία (μεγέθους ταυτότητας).

2. Το κάθε ποίημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε έκταση στις 30 σειρές, ώστε να μπορεί να δημοσιευτεί σε σελίδα μεγέθους Α4.

3. Κάθε βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να μην ξεπερνά τις 150 λέξεις και να συνοδεύεται από έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους ταυτότητας), προκειμένου να μπορεί να δημοσιευτεί σε σελίδα μεγέθους Α4.

4. Το όλο υλικό θα πρέπει να είναι γραμμένο – διαθέσιμο σε αρχεία τύπου Word και PDF, καθώς και σε δίσκο τύπου CD-R ή DVD-R.

5. Ποιήματα σταλμένα μέσω e-mail δεν θα γίνουν αποδεκτά.

6. Τα ποιήματα, το βιογραφικό και η φωτογραφία μαζί μ’ ένα έγγραφο, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε συμμετέχοντα ή της κάθε συμμετέχουσας θα πρέπει να αποσταλούν με συστημένο φάκελο στην εξής διεύθυνση:

Λογοτεχνικά Βιβλία- Νικόλαος Μόσχοβος
Παυσανία 21, 54352
Άνω Τούμπα –Θεσσαλονίκη

7. Στα στοιχεία επικοινωνίας θα πρέπει ν’ αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), καθώς κι ο αριθμός κλήσης σταθερού ή κινητού τηλεφώνου του ή της δημιουργού.

8. Τα πνευματικά δικαιώματα του κάθε ποιήματος θα πρέπει να είναι κατοχυρωμένα στον ή στην δημιουργό του.

9. Στην ανθολογία δεν θα συμμετάσχει ο κ. Νικόλαος Μόσχοβος για λόγους ηθικής τάξης κι αρχής, αφού θα αξιολογήσει τα ποιήματα και θα επιμεληθεί την έκδοση.

10. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετεχόντων έργων είχε οριστεί η Τρίτη 30η Ιουνίου 2015, αλλά λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος μετατίθεται κι ορίζεται ως νέα ημερομηνία η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015.

11. Η ποιητική ανθολογία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει εντός του Φθινοπώρου του 2015 και η ακριβή ημερομηνία θα ανακοινωθεί μέσω του χρονολογίου «Λογοτεχνικά Βιβλία» και στον www.typologos.com μαζί με τις ενέργειες, που θ’ αφορούν στην έκδοση.

12. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανθολογία παρέχονται στο τηλέφωνο 6944-18.17.72 ή μέσω του e-mail: nikmoshov@gmail.com ή μέσω του skype: nikos.moshovos1 (κ. Νικόλαο Μόσχοβο).

 ©Typologos.com 2015
Πηγή: http://www.typologos.com/λογω-αυξημενου-ενδιαφεροντοσ-παρατε/