Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Παρουσίαση του βιβλίου "Ο σύντομος χειμώνας της ληστοκρατίας" του Δημήτρη Λάμπρου!