Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Διαδραστική Εφαρμογή εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Μου απέσπασε το ενδιαφέρον και την προσοχή στο χρονολόγιο μιάς Φίλης και το μοιράζομαι μαζί σας!

Αφορά μία  Διαδραστική Εφαρμογή εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και μπορείτε να μεταβείτε εκεί ακολουθόντας τον παρακάτω σύνδεσμο: