Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ "Βυζαντινές εμπνοές"

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ
& ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
N.Π.Ι.Δ. – Έτος ίδρυσης 1979 - Αριθ. 2237 Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων
του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού
Δίπλωμα της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Λογοτεχνίας (A.I.C.L. Paris)   
«Δημοσθένειο» Μετάλλιο & Δίπλωμα Τιμής του Δήμου Παιανίας
Αναπαύσεως 14 Α΄ - 190 02 Παιανία * E-mail:artcentr@otenet.gr * Τηλ.: 210-66.43.854 (& Fax) www.euarce.com * http://www.asbmh.pitt.edu/EUARCE%2DGREEK/
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Βυζαντινές εμπνοές
Τιμητική συνεργασιακή συμβολή:
Αμερικανική Εταιρεία Βυζαντινής Μουσικής και Υμνολογίας (ASBMH)
του Κέντρου Ανατολικοευρωπαϊκών και Ρωσικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Pittsburgh (Η.Π.Α.)
 
Αναλυτικά:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης της πρώτης δεκαετίας (2007-2017) από την ίδρυση των Παγκόσμιων Επιστημονικών και Πολιτιστικών Συνεδρίων «Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός»
η Επιτροπή Οργάνωσης και Επιστημονικής Διεύθυνσής τους
προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό ποίησης στην ελληνική γλώσσα, με θέμα το Βυζάντιο (εμπνεύσεις από την βυζαντινή ποίηση, τα γράμματα, τη μελουργία, την αρχιτεκτονική, την εικονογραφία, την ιστορία και τα θρυλούμενα).
Με τη συγκεκριμένη διαγωνιστική πρωτοβουλία τιμούμε επίσης
·         τα 1150 χρόνια από τη «Μακεδονική Αναγέννηση» στο Βυζάντιο  (867-1056 μ.Χ.)
·         τους 25 αιώνες από τη γέννηση (517?) του κορυφαίου λυρικού της ελληνικής αρχαιότητας, Πίνδαρου
·         τα 100 χρόνια από την έκδοση του ιστορικού μουσικολογικού έργου  «Η Παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής» του  Κωνσταντίνου Α. Ψάχου
Ο Διαγωνισμός αποτελεί φιλεκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα  ενταγμένη στο πλαίσιο  των μορφωτικών προγραμμάτων των Παγκόσμιων Επιστημονικών και Πολιτιστικών Συνεδρίων «Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός».
Πολυμελής Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αποτελούμενη από διακεκριμένες
προσωπικότητες των Γραμμάτων, θα επιδώσει τρία βραβεία και είκοσι επαίνους σε πανηγυρική εσπερίδα, που θα διοργανωθεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης, όπου και θα εγκαινιασθεί
έκθεση  ιστορικών ντοκουμέντων από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα και θα προβληθεί ένα οπτικό
-2-
απάνθισμα μουσικών-χορωδικών έργων, που συνόδευσαν τα Συνέδρια «Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός» στα χρόνια 2007, 2009, 2011 και 2013
ΟΡΟΙ
1.Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε έλληνας απανταχού της γης (Ελλάδα-Κύπρος-Ομογένεια) ή αλλοδαπός ελληνιστής/ελληνομαθής ανεξαρτήτως ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών Λυκείου και των φοιτητών.
Σημ.: Στους μαθητές Λυκείου θα επιδοθούν τρία (α΄,β΄,γ΄) ειδικά βραβεία
2.Κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει με ένα μόνον αδημοσίευτο ποίημα στην ελληνική γλώσσα το οποίο δεν ξεπερνά τις δύο σελίδες Α4.
3.Θα απονεμηθούν τρία (Α΄,Β΄,Γ΄) βραβεία και δέκα έπαινοι.
4.Τα ποιήματα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση euarceart@gmail.com  σε μορφή word (doc ή docx) ή pdf,  ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: EUARCE – Αναπαύσεως 14A’,  190 02 Παιανία, GREECE
5.Η ταχυδρομική αποστολή περιέχει το ποίημα σε πρωτότυπο έγγραφο (όχι φωτοαντίγραφο), σε τριπλούν και υπογεγραμμένο.
6.Κάθε αποστολή – ηλεκτρονική ή ταχυδρομική – περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία του διαγωνιζόμενου:
-Όνοματεπώνυμο  -  Επάγγελμα/ιδιότητα  -  Διεύθυνση κατοικίας (πλήρης)  -  Τηλέφωνο  -  E-mail
6.Κάθε αποστολή συνοδεύεται με το χρηματικό ποσό των €15 που αποστέλλεται με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: EUARCE – Αναπαύσεως 14A’,  190 02 Παιανία, GREECE ή με τραπεζική επιταγή:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡ...
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: GR1301101610000016129650707
SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): ETHNGRAA
Στις επιταγές πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου.
Σημ.: το χρηματικό ποσό προορίζεται για την κάλυψη μέρους των δαπανών σε κρίτρα, γραμματειακή υποστήριξη του διαγωνισμού, κ.λ.π.
7. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των ποιημάτων είναι η 1η Μαρτίου 2017
                                                                                                   
                                                                                                     Παιανία, 1 Δεκεμβρίου 2016
                                                                         Από τη Γραμματεία EUARCE
ΣΗΜ.: Μορφωτικά, επιστημονικά και φιλεκπαιδευτικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης (EUARCE) πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα:
-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ)
-ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
-ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
-ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Και την υποστήριξη: -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΛΤΑ


 


EUROPEAN ART CENTER
AND INSTITUTE FOR EASTERN ROMAN EMPIRE RESEARCH STUDIES
IN EUROPE RECOGNISED
CULTURAL, SCIENTIFICAL AND EDITIONAL ASSOCIATION
OF GREEK AND INTERNATIONAL COLLABORATION
 Decision No 98/85 & 7975/08 of Court of First Instance of Athens
Nb 2237 of Register of Cultural Institutions of Hellenic Ministry of Culture and Sports
Diploma of “Association Internationale des Critiques Litteraires” (A.I.C.L.-Paris)
“Demosthenion” Medal and Diploma of Honour of Paeanea’s Mayoralty
14 Α΄Anapaphseos Str. - 190 02 Paeanea Attika, Greece - Tel. (andFax): 210.66.43.854
SCIENTIFIC, CULTURAL AND ARTISTIC     
      INTERNATIONAL CONFERENCES
    “BYZANTINE MUSICAL CULTURE”
 
      THE ORGANIZATIONAL COMMITTEE
INTERNATIONAL POETRY COMPETITION
Byzantine Inspirations
ANNOUNCEMENT/NOTICE:
On the occasion of the 10th anniversary (2007-2017) of the founding of the Scientific, Cultural and Artistic International Conferences «Byzantine Musical Culture», the Organizational Committee and the Scientific Executive announce the International Competition of Poetry with a particular emphasis on «Byzantium».
The thematic focus should be on poetry inspired by original Byzantine poetry, letters, music and hymnology, architecture, iconography, history, and folklore. The language of the Competition is Greek.
This first-in-kind Competition is also aimed at commemorating and honouring:
-1150 years since the Macedonian Renaissance in Byzantium (867-1056 A.D.);
-25 centuries since the birth of Pindar (517?- 438?), the Great lyrical ancient Greek poet;
-The 100th anniversary of the first publication of the historically-monumental musicologic work of Konstantinos A. Psachos «Η Παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής».
The Competition is organized with the honorary collaboration and programmatic assistance of the American Society of Byzantine Music and Hymnology, an entity under the auspices of the Russian
and East European Studies Program of the University of Pittsburgh (USA).
-2-
At the award ceremony, a rich exhibit featuring historic documents from the 18th century onwards will be made public for the first time and, in addition, a special film dedication of the first-in-kind choral events that highlighted the musical segments of the International Conferences “Byzantine Musical Culture” will be unveiled and presented.
A five-member panel consisting of renowned personalities in arts and literature will offer three awards and twenty distinctions at a formal Soiree which will take place in June 2017 at the European Art Center in Paeanea, Attika, Greece.
COMPETITION DETAILS:
The competition is open to anyone irrespective of age, creed, nationality. We will give particular emphasis to submissions from students at the secondary, and early post-secondary education level.
Only one submission (attention:unpublished the poem) will be accepted from each participant.
The submission must not be more than two (2) pages in A4 format.
The submissions must be sent electronically to euarceart@gmail.com as Word .doc, .docx, or Adobe .pdf files, or they can be sent by post to: EUARCE – Anapaphseos 14A’, 190 02, Paeanea, Attiki, Greece. Should a hard copy be submitted by post, the signed original and three signed copies must be concurrently sent.  
Each submission (electronic or mailed) must be preceded by a cover page with the following information:
-Name
-Profession/Expertise
-Complete mailing address
-telephone number
-email address
-fax number (if available)
A submission fee of 15 euro must accompany all entries (mailed to the address above if submission is electronic) and this must be made on an international money order (bank or post) to the following:
EUROPEAN ART CENTER (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡ...)
NATIONAL BANK, IBAN: GR1301101610000016129650707 - SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): ETHNGRAA
The money order must state the full name of the submitter.
The submission fee will be used to cover some of the expenses associated with the costs of the Competition.
The deadline date is the 1th of March, 2017
All entries must be received by EUARCE by the deadline. In total, the Competition will recognize and award 16 entries.
                                                                                                        Paeanea, 1th of December, 2017
                                                                                    THE BOARD OF EUARCE

Πηγή: http://cantfus.blogspot.gr/2016/12/blog-post_47.html