Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διηγήματος - Ποίησης Εφήβων και Ενηλίκων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διηγήματος - Ποίησης Εφήβων και Ενηλίκων (ελεύθερο θέμα)
 
Λογοτεχνική – Συγγραφική ομάδα «Ιδεόπνοον»
Περιοδικά: Πνοές Λόγου & Τέχνης και iamvosart
Εφημερίδα: Πνοές Πολιτισμού

 «ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

• Αποστολή κειμένων, για το μεν διήγημα όριο έως τρεις σελίδες, για τη δε ποίηση όριο έως τριάντα στίχους, με ψευδώνυμο, σε πέντε αντίτυπα με απλή ταχυδρομική επιστολή.


• Έξω από το φάκελο να ορίζεται η κατηγορία διήγημα ή ποίηση, ενώ τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων (ηλικία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail -αν υπάρχει- τηλέφωνο κινητό-σταθερό) να εσωκλείονται απαραίτητα σε δεύτερο φάκελο (κλειστό), έξω από τον οποίο θα ανα-γράφεται το ψευδώνυμο. Η ηλικία είναι απαραίτητη.

• Τα κείμενα πρέπει να είναι ανέκδοτα, να μην έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν με οποιονδή¬ποτε τρόπο και να είναι γραμμένα αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

• Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες.

• Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μία πλευρά της σελίδας, με μέγεθος γραμματοσειράς: Times new Roman 12, διάστιχο 1.

• Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2015 και ως κατα¬ληκτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 1η Mαρτίου 2016.

(Θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετοχών για το αν θα δοθεί παράταση πέραν αυτής της ημερομηνίας.)

• Ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που αναγράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου.

• Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν αποκλειστικά και μόνο σε μεγάλη εκ¬δήλωση το 2016.

• Όσοι εκ των νικητών (αφορά μόνο τους διαμένοντες στην Αθήνα) δεν παρευρεθούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποι αυτών κατά την απονομή, ακυρώνεται η βράβευσή τους.

• Τα έργα των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.• Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς και θα τηρηθούν απόλυτα από την κριτική επιτροπή.

ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ προώθησης της λογοτεχνίας, ανακοινώνουμε ότι και στις δυο κατηγορίες (ποίηση-διήγημα) του 11ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Διηγήματος και Ποίησης, Εφήβων και Ενηλίκων, θα εκδοθεί ανθολογία με έργα των διαγωνιζομένων, ανεξαρτήτως διάκρισης.
• Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην ανθολογία, ας αποστείλουν παράλληλα με το ποίημά τους ή το διήγημα, ταχυδρομική επιταγή με το ποσό των 25€, για κάλυψη προβολής, προώθησης και συστημένης ταχυδρομικής αποστολής.Επίσης, είναι απαραίτητο να στείλουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπο-γραφής, ότι αποδέχονται τη δημοσίευση του κειμένου τους.
• Όσοι συμμετέχουν στις ανθολογίες θα μας αποστείλουν την συμμετοχή τους και σε cd -το οποίο θα ανοιχθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού (κι από άλλη επιτροπή κρίσης)- εκτός των πέντε (5) αντιτύπων.
• Όταν τυπωθεί έκαστη ανθολογία θα πάρουν όσοι συμμετέχουν σ’ αυτές ένα (1) αντίτυπο δωρεάν με την ευκαιρία να αγοράσουν κι άλλα αντίτυπα σε οικονομικό κόστος.

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΦΗΒΩΝ, η συμμετοχή στην ανθολογία θα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση και ισχύουν κι εδώ τα παραπάνω. (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, στοιχεία, κτλ.).
• Θα γίνει παρουσίαση των ανθολογούμενων λογοτεχνών σε μεγάλη εκδήλωση, όπως επί¬σης και στην πολιτιστική εφημερίδα «Πνοές Πολιτισμού-Ιδεόπνοον» και στα περιοδικά: «Πνοές λόγου & τέχνης» και «iamvosart».
• Κατά την εκτύπωση θα τηρηθεί αλφαβητική σειρά.
-ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.-
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
ΠΡΟΣ κ. ΑΡΕΤΗ ΓΚΙΩΝΑΚΗ ή κ. ΝΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
(ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ)
ΓΙΑ ΤΟΝ: «11ον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ - ΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ EΝΗΛΙΚΩΝ»
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ: 48050, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Τ. Κ. 132 31
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
E-MAIL: ideopnoon@gmail.com,
http://ideopnoon.blogspot.com, http://pnoeslogou-gmail.blogspot.com